Sikhism - en kort översikt

Bild:
          

På sajten Indienresor kan du läsa en kort faktatext om sikhism. Sikhism är inte en ren avkomling till hinduismen, utan en blandning mellan bhakti-hinduism och sufisk islam…

Kategorier:
3
Average: 3 (1 vote)