Så fungerar Europeiska unionen

          

På Europeiska kommisionens webbsida kan du ladda ner en guide till EU:s institutioner som handlar om hur beslutsfattandet fungerar inom EU. Materialet kan laddas ned i pdf-format (52 sid). Vad gör egentligen EU:s institutioner? Hur samarbetar de? Vem ansvarar för vad? I denna broschyr finns klara och entydiga svar. Den ger också en kort översikt över övriga organ och byråer som deltar i EU-arbetet.

5
Average: 5 (5 votes)