Runskriften

          

På Terra Scaniaes webbsida kan du lära dig lite om runskriftens historia och funktion. De äldsta runorna i Norden som arkeologerna har hittat är från 200-talet efter Kristus, de är alltså 1800 år gamla. Dessa mycket gamla fynd är inristade på småföremål som fibulor och kammar men även större föremål som vapen…

3
Average: 3 (1 vote)