Renässansen, humanismen och upplysningen

Av: Joakim Wendell |
Tid:
9:07
|
YouTube
          
3.333335
Average: 3.3 (15 votes)

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (9:07 min) där historieläraren Joakim Wendell ger en kortfattad översikt över perioden från renässansen t.o.m. upplysningen ur ett idéhistoriskt perspektiv. Här berörs reformationen, upptäcktsresor, starkare statsmakt, renässansens idéer, upplysningens idéer och humanismen.