Regioner kan ersätta nationalstater

          

Artikel i SvD där det reflekteras kring regionernas betydelse i förhållande till nationalstaten. Regioner som i högre utsträckning än den geografiskt definierade nationen tillgodoser lokala behov och gemenskaper har på senare år börjat utmana nationalstatens ställning som territorial enhet. Ett exempel är Öresundsregionen som tycks upphäva gränsen mellan Sverige och Danmark...

3
Average: 3 (1 vote)