Reformationen - Gustav Vasa och kyrkan

          

Artikel på där Elisabeth Cederbjörk berättar om den svenska reformationen. Reformationen i Sverige inleddes på 1520-talet och beseglades vid Uppsala möte 1593. Den lutherska läran hade knappast folkets stöd. Tvärtom, allmogen ville ha kvar sina rosenkransar, helgonbilder och pilgrimsfärder...

4.333335
Average: 4.3 (3 votes)