Rättegången mot Jesus höljd i dunkel

          

Artikel i SvD där det berättas om rättegången mot Jesus som ägde rum för snart 2000 år sedan. Hur gick det egentligen till när Jesus fick sin dödsdom och fanns det juridisk grund för domen? Uppfattningarna hos forskarna skiftar kraftigt och bristen på rättegångsprotokoll försvårar kartläggningen…

4
Average: 4 (1 vote)