Rättegången mot Jesus en juridisk härva

Bild:
          

Artikel i SvD där det kastas ljus över den snart två tusen år gamla rättegången mot Jesus. Trots att rättegången mot Jesus har skildrats på alla tänkbara sätt återstår många oklarheter. Ur juridisk synvinkel tycks processen ha innehållit en hel del tvivelaktigheter, eventuellt så allvarliga att själva rättegången måste anses ogiltig…

4
Average: 4 (1 vote)