Positiva effekter av den industriella revolutionen

          

Den industriella revolutionen har inneburit att vi sedan år 1850 producerar 20 gånger mer per invånare samtidigt som arbetstiden har halverats. Bakom materialet står Företagsamheten.se

5
Average: 5 (1 vote)