Politiska ideologier, del 2

Av: Anders Larsson |
Tid:
7:20
|
YouTube
          
5
Average: 5 (6 votes)

Föreläsning (7:20 min) där gymnasieläraren Anders Larsson fortsätter berätta om de tre stora ideologierna (liberalism, konservatism och socialism) och om deras koppling till dagens riksdagspartier. Filmen riktar sig till gymnasiet.