På spaning efter en privat gudomlighet

          

Artikel i SvD som handlar om sekularisering och privat gudomlighet. Samtidsmänniskans religiositet är av ett personligt snitt; vi är i dag främmande för statiska trosuppfattningar och är hellre religiösa "på vårt eget sätt". Men i denna privata religion är individens möjligheter att kontrollera sitt liv ingen självklarhet…

Kategorier:
4.333335
Average: 4.3 (3 votes)