Omskärelsen är fast förankrad i judisk tradition

          

Artikel i tidningen SvD där Karin Hedner Zetterholm berättar om den judiska omskärelsetraditionen och debatten som uppstått kring seden. Omskärelsedebatten har väckt frågan om inte judendomen med sin förmåga till anpassning och förändring kan omtolka traditionen. Men en sådan process förutsätter att en majoritet av världens judar anser att bruket står i allvarlig konflikt med deras moraliska värderingar... Se även debattartikel i Forskning & Framsteg.

4
Average: 4 (1 vote)