Om Vatten och hållbar utveckling

          

”Vatten, mat och hunger” är ett rikt illustrerat och pedagogiskt material i pdf-format (56 sid) från Lutherhjälpen (Svenska kyrkans organisation för utvecklingssamarbete och katastrofhjälp). Här kan du läsa om vatten och hållbar utveckling. Fokus ligger på vattenbristen i Tredje världen och vattnets betydelse för att utrota hungern. Vatten är en mänsklig rättighet.

5
Average: 5 (2 votes)