Om straff förr och idag

Av: Kenny Kvarnström |
Tid:
6:00
|
YouTube
          
3
Average: 3 (7 votes)

Webbföreläsning (6:00 min) för högstadiet där SO-läraren Kenny Kvarnström berättar om olika typer av straff och synen på straff förr och idag.