Om religion och de Abrahamitiska religionerna

Av: Mattias Södergren |
Tid:
21:00
|
|
          
3
Average: 3 (2 votes)

Lättförståelig genomgång (21:00 min) där läraren Mattias Södergren berättar om religion i allmänhet, men framförallt om judendomen, kristendomen och islam ur olika perspektiv. Filmen passar bl.a. till mellanstadiet.