Om pandemier

          

Projektet "Dokumentation pandemi" är ett pilotprojekt, finansierat av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) för att med hjälp av dokumentärfilm över tid dokumentera Sveriges pandemiberedskap. Här hittar du massor av reportage och information om pandemier.

4.666665
Average: 4.7 (3 votes)