Om förföljelsen i massmedia av Falun Gong

          

Artikel på Falun Gong Informationscenters webbsida där du kan läsa om den kritik som riktades mot Falun Gong i SVT:s program "Existens", 24/4 2008, och som anmälts till Granskningsnämnden. I artikeln bekrivs också Falun Gongs lära och verksamhet utifrån dess egna perspektiv i syfte att rätta till den bild som SVT förmedlat om rörelsen.

3
Average: 3 (1 vote)