Naturkatastrofer

Bild:
          

Säkerhetspolitik.se är en webbplats som handlar om hot och risker mot samhällets säkerhet och mot freden i världen. På webbplatsen kan du läsa om oväder, översvämningar, jordbävningar m.m. Webbplatsen produceras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med Försvarsmakten, Pliktverket samt Folk och Försvar.

3
Average: 3 (1 vote)