När forntiden blev ett vapen i maktens tjänst

          

Essä på Vetenskapsrådets webbsida där Mattias Legnér berättar om svensk fornforskning under stormaktstiden. I början av 1600-talet började man aktivt, från statligt håll i Sverige, ta initiativ till insamling och vård av antikviteter som runstenar, gamla lagböcker, brev- och sagosamlingar etc. Detta kom att spela en roll i skapandet av svensk identitet…

3
Average: 3 (1 vote)