Musiken under 1600-talet

          

Artikel på Terra Scaniaes webbsida där du hittar fakta om 1600-talets musik och instrument. Här berättas om både allmogens och de högre samhällsklassernas musikvanor.

3
Average: 3 (2 votes)