Missnöjet med svenska staten

Bild:
          

Artikel på Terra Scaniaes trevliga webbsida där du kan läsa om det skånska missnöjet mot den svenska staten under stormaktstiden. År 1676 då Skånska kriget bröt ut hade det bara förflutit arton år sedan Skåne blivit svenskt, i och med freden i Roskilde år 1658. Innan dess hade Skåne tillhört Danmark mycket länge…

4
Average: 4 (1 vote)