Ministrarna i Sveriges regering - lättsam övning

          

På Webbmagisterns hemsida kan du förbättra och testa dina kunskaper vad gäller ministrarna i Sveriges regering. Övningen går ut på att para ihop rätt person med rätt ministerpost. Övningen är tidsbegränsad, vilket innebär att du måste klara allt innan tiden gått ut. Hur snabb är du?

3.625
Average: 3.6 (8 votes)