Millenniemålen

          

Den svenska millenniemålskampanjens webbsida där du kan läsa om millenniemålen som ska förändra världen. Världens länder enades år 2000 om åtta millenniemål för att halvera fattigdomen till år 2015. Här kan du läsa om de åtta millenniemålen och få reda på hur du också kan hjälpa till!

4
Average: 4 (1 vote)