Miljön värnas på gräsrotsnivå

Bild:
          

Artikel i SvD där du kan läsa om den allmänna opinionens roll i miljörörelsen. I globaliseringens tid har miljörörelsen genomgått förändringar. Även om den radikala och utopiska aktivismen blomstrar på Internet bedrivs en stor del av miljörörelsens arbete på det lokala planet i tillfälliga grupper...

Kategorier: Taggar:
3
Average: 3 (1 vote)