Mesopotamiens och Egyptens religioner

Av: Mikael Bruér |
Tid:
16:53
|
|
YouTube
          
3
Average: 3 (5 votes)

Genomgång (16:53 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om religion och gudar i forntidens Mesopotamien och Egypten.