Medeltidens ekonomi

          

Artikel i SvD där Bo Franzén resonerar kring medeltidens ekonomi. Medeltiden beskrivs som tusen år av kulturskymning. Lika mörk är bilden av medeltidens produktion och konsumtion. Men ny forskning ger en mer nyanserad bild av en ekonomi som lade grunden för västeuropeisk stormaktstid…

4
Average: 4 (1 vote)