Massmedier och deras roll

Av: Jakob Björkengren |
Tid:
14:09
|
YouTube
          
3.857145
Average: 3.9 (7 votes)

Läxhjälpsfilm (14:09 min) för högstadiet gjord av läraren Jakob Björkengren som berättar om massmedia. Genomgången tar upp massmediernas uppgift, lagar, gate keepers, vad om blir en stor nyhet samt vilka som äger medierna.