Mänskliga rättigheter och folkrätt

Av: Mattias Axelsson |
Tid:
11:49
|
|
          
5
Average: 5 (1 vote)

Pedagogisk genomgång (11:49 min) där läraren Mattias Axelsson ger en kort introduktion till begreppet mänskliga rättigeheter.