Många vägar till myternas mystik

          

Artikel i SvD där det bland annat diskuteras kring frågan om myters ursprung, betydelse och mening. Många myter med motsvarigheter i dag kommer från det antika Grekland. Men vad är egentligen myter, hur har de uppstått och vad betyder de? Inom mytforskningen råder delade meningar...

Kategorier:
2.666665
Average: 2.7 (3 votes)