Lättförståeligt om Buddhismen

Av: Laila Westergren |
Tid:
13:08
|
YouTube
          
3.09091
Average: 3.1 (22 votes)

Läxhjälpsfilm (13:08) för högstadiet där SO-läraren Laila Westergren berättar om buddhismens huvuddrag. Filmen fokuserar på Buddas liv, den buddhistiska läran och buddhismens roll i samhället.