Lätta fakta om hållbar utveckling

          

Temasidor i pdf-format (4 sid) ur tidningen Lyckoslanten där du kan läsa om hållbar utveckling. Här berättas om miljöfrågor, vad vi kan göra för miljön, klimatförändringar, konsumtion m.m.. Tidningen Lyckoslanten ges ut av Swedbank och vänder sig i första hand till skolbarn i åldrarna 9 till 12 år. Tidningen är både kul och lärorik och syftar till att inspirera lärare och barn i undervisningen om ekonomi och pengar.

3
Average: 3 (3 votes)