Läroböckernas bilder skulle skapa samhörighet

          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om där du kan läsa om läroböckernas bilder och deas fostrande syfte i Sverige, decennierna kring sekelskiftet 1900. Läroböckernas bilder har format generationers uppfattningar av det förflutna. Under 1800-talet var dessa illustrationer tänkta att väcka och upprätthålla känslan av ett gemensamt nationellt arv...

4
Average: 4 (2 votes)