Länsstyrelsens historia

          

Faktatext på Terra Scaniaes hemsida där du kan fördjupa dig i Länsstyrelsens historia och funktion från 1700-talet t.o.m. 1900-talet. In på 1900-talet var de flesta landshövdingarna i Sverige adelsmän. Posten som landshövding gav mycket makt och prestige och besattes normalt av adelsmän, ofta med militär bakgrund...

3
Average: 3 (1 vote)