Kungen – för Sverige i framtiden?

          

Debattinlägg i SvD där den svenska monarkins vara eller ickevara diskuteras. Trots ett starkt folkligt stöd förordar många ett avskaffande av monarkin. Men hur skulle en republikansk maktfördelning påverka den svenska demokratin? Frågan aktualiseras i en nyutkommen antologi om kungens roll i dagens Sverige…

3
Average: 3 (1 vote)