Kristendomen - viktiga begrepp

Av: Stefan Holmström |
Tid:
13:33
|
|
          
5
Average: 5 (1 vote)

Genomgång (13:33 min) där SO-läraren Stefan Holmström kortfattat redogör för en rad viktiga begrepp som man bör kunna när man läser om kristendomen.