Kristendom och judendom - två oförenliga religioner med gemensam bakgrund

          

Essä i tidningen DN där Göran Rosenberg resonerar kring olikheterna mellan kristendomen och judendomen och de konsekvenser som detta historiskt haft för relationen mellan kristna och judar. Kyrkofadern Augustinus såg judarna som Guds redskap, men därmed fick de också skulden för Jesu död. Kanske det varit bättre om försöken att helt operera bort kristen­domens judiska arv lyckats...

4.5
Average: 4.5 (4 votes)