Kristen tro och homosexuell samlevnad

          

På Lars Arnells hemsida kan du läsa om kristen tro och homosexualitet. Vad står det egentligen i bibeln om homosexualitet? Lars Arnell, präst i Svenska kyrkan, hjälper dig tolka bibeln och dess texter – för visst går det att förena homosexualitet med kristendom!

4
Average: 4 (1 vote)