Kriminalpolitik - lag och rätt

          

Kompendium i pdf-format (8 sid) om svensk kriminalpolitik. Kriminalpolitik är ett samlingsnamn på alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. Här berättas om svensk rättssäkerhet, brott och straff. Materialet är ett komplement till läroboken Forum Samhällskunskap som ges ut av Bonnier Utbildning.

Kategorier: Taggar:
4
Average: 4 (3 votes)