Könsord tolkade i ett genusperspektiv

Bild:
          

Artikel och bokrecension i SvD där det resoneras kring könsord och deras inverkan på våra könsroller. Våra stereotypa könsroller återspeglas och bekräftas i vårt vardagsspråk. Kvinnans könsorgan beskrivs ofta eufemistiskt, mannens med kraftfulla maktmetaforer...

3
Average: 3 (1 vote)