Konservatismens ideologi - kort sammanfattning

          

Faktatext på Komvux Gotlands hemsida där du kan läsa om konservatismens ideologi. Här berättas om konservatismens grundsyn med fokus på människan och samhället.

3
Average: 3 (1 vote)