Konservatismens filosofer

          

På Sören Odensåkers hemsida kan du också läsa om några konservativa filosofer. Här berättas om Edmund Burke, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Benjamin Disraeli och Irving Kristol.

3
Average: 3 (1 vote)