Kina präglade Japans tidiga historia

          

Artikel och bokrecension i SvD där du kan få en sammanfattning över Japans historia från forntiden till mitten av 1800-talet. Kinesiska influenser genom koreansk förmedling går som en röd tråd genom Japans historia...

Kategorier:
3
Average: 3 (1 vote)