Karl XIV Johan och dåtidens Sverige

          

Artikel i SvD där du kan läsa om Karl XIV Johan och hans inverkan på det svenska samhället under 1800-talets första hälft. Genom en rad reformer och djärva satsningar tog Sverige under Karl XIV Johan stora kliv framåt. Framsteg inom infrastruktur, utbildning och ekonomi gjorde samhällslivet modernare och mer dynamiskt...

4
Average: 4 (1 vote)