Karl XII:s krigsförbrytelser

          

Artikel i SvD där det resoneras kring frågan hurvida Karl XII och hans armé kan anklagas för krigsförbytelser eller ej. Ernst Brunner låter i sin roman ”Carolus Rex” förstå att Karl XII var en bestialisk massmördare. Läser man Voltaire blir bilden delvis en annan. Ett sätt att söka sanningen är att testa kungens krigföring gentemot dåtidens folkrättsliga normsystem…

3
Average: 3 (1 vote)