Källkritik - fyra viktiga kriterier

Av: Björn Westerström |
Tid:
11:37
|
YouTube
          
5
Average: 5 (7 votes)

Presentation (11:37 min) där historieläraren Björn Westerström berättar om källkritikens grunder. Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) och urvalskriteriet (vilka källor har använts?).