Kalla krigets konflikter och händelser

Av: Anna Hälinen |
Tid:
7:11
|
|
          
3
Average: 3 (2 votes)

Webbföreläsning (7:11 min) där Anna Hälinen, SO-lärare och IKT-pedagog, berättar om några av kalla krigets konflikter och händelser. Här berörs Koreakriget, Ungernrevolten, Kubakrisen, Kennedymordet, Vietnamkriget, och Sovjetunionens invasion av Afghanistan.