Kalla kriget, del 1 - ideologisk konflikt mellan öst och väst

Av: Kenny Kvarnström |
Tid:
16:26
|
YouTube
          
4
Average: 4 (9 votes)

Webbföreläsning (16:26 min) där SO-läraren Kenny Kvarnström berättar om kalla kriget. Här berörs bakgrunden, orsaker, ideologiska olikheter och viktiga händelser. Frågor till filmen:
1. Förklara skillnaderna mellan USA och Sovjetunionen
2. Vad var Marshallplanen?
3. Varför Kallas konflikten för det Kalla kriget?
4. Välj en av händelserna i filmen och förklara den lite extra med orsaker och konsekvenser.