Judendom - Israel och Palestina

Av: David Geiser |
Tid:
17:25
|
YouTube
          
4.166665
Average: 4.2 (6 votes)

Föreläsning (17:25 min) av SO-läraren David Geiser som berättar om judendomens historia och rötterna till Palestinakonflikten.