Jordens yttre krafter - vittring och erosion

Av: Björn Andersson |
Tid:
6:40
|
|
          
5
Average: 5 (2 votes)

Kort pedagogisk genomgång (6:40 min) där Björn Andersson (lärare) berättar om vittring och erosion - jordens yttre krafter.