Japans historia

Bild:
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Japans historia från forntid till nutid. Japans historia har under historisk tid starkt präglats av kinesiska inflytelser, från den dominerande högkulturen i Asien. Många omvälvande tekniska och kulturella innovationer importerades från fastlandet, ofta via Korea...

Kategorier:
4.5
Average: 4.5 (2 votes)